onsdag, januari 21, 2009

Terrorister

Varför förmedlar vår media i stort sett bara en enda bild av muslimer? Varför får vi aldrig veta att de också är av kött, blod och mammor och pappor de också? Med känslor, med precis lika stora skäl till att få leva fria som vi har. Varför tycker ni på radion, TV och tidningar att det bara är vi som är bra och som ska få visa upp oss med barnvagn.? Min största anledning till att jag tappat allt förtroende för TV, radio och tidningar är att ni hela tiden förmedlar bara en enda bild av "västerlandets" fiender. Som om de inte förtjänar något bättre och inte är som oss! Men de är som oss, precis som oss och är av kött och blod de också. Tydligen krigar vi också, hela tiden, eftersom sanningen aldrig får synas.

tisdag, januari 20, 2009

Sen punken blev kommersiell!

Punken dog inte, den är en kraft som lever inom oss.

Den säger att vi alla är människor av kött och blod och mer därtill behöver inte sägas.

Politiker ljuger, våra medier ljuger.

De säger att vi inte är av kött och blod utan att vi är svarta, vita,
vänster eller höger.

Det sa aldrig punken.

Den sa bara en sak .

Den sa att; vi är alla av kött och blod och mer därtill behövde den inte säga.

Idag är alla för upptagna,
upptagna med att rätta in sig i alla led

I punken fanns inga led, det fanns bara en sak.

En sak som vi alla förlorat

Den bor där, den alltid har gjort

Den skriker, vrider sig i helvetets alla plågor och vill bara få komma ut.

Ut och göra det som vi alla går och drömmer om.

Drömma, fantisera och känna att vi finns till


måndag, januari 05, 2009

EU motståndet måste växa

EU är inte det som skaparna sa att det skulle vara. EU skapades inte heller av folket och är inte heller till för folket utan är främst en affärsuppgörelse där vi människor ses som konsumenter. Krigen är fler idag än innan EU skapades, trots att de påstod motsatsen. Krig är affärer och det vill makten därför ha mer utav. Orättvisorna världen över är större idag än innan EU skapades och underhålles konstant av parlamentarikerna som endast är intresserade av att bädda sin egen och sina kompisars säng så att de slipper oroa sig för framtiden.

EU inför idag en massa totalitära ideér och de är alla sprungna ur det krig som aldrig kommer att ta slut och som aldrig kommer att vinnas. Kriget mot terrorismen. Samma ide som alla imperium byggt upp sina totalitära diktaturer på tidigare. Har vi glömt, eller är vi skrämda att inte tänka? Att tänka konspiratoriskt är vi indoktrinerade till att inte göra och det var pga. av detta som Hitler lyckades döda 6 miljoner människor.

Sanningen om EU är inte att byggarnas mål skulle på något sett göra det bättre för de som lever i EU eller utanför. I deras ögon är vi inte mer än konsumenter, producenter och vi har konstant utsatts för propaganda vars syfte är att göra oss till produkter under de stora korporativen. Vi bryr oss inte om ett dött barn i Gaza, utan vi bryr oss istället om vad Idol-Johan äter till frukost. Allting handlar om att vi ska konsumera och glömma vad vi egentligen är. Får vi sen problem med våra känslor så tillför något av korporativen oss med lämpliga piller som gör oss lyckliga igen. En falsk lycka och ett falsk liv är vad vi erbjuds av de med makt och pengar och det är knappast därför vi människor är här.

Människan är dock på frammarsch och man kan se det överallt på nätet. Fler och fler vaknar upp och inser att makt handlar om att konspirera och kokettera bakom våra ryggar. Alltid varit så men kanske inte för alltid. De människor som syns i TV och annan kontrollerad media är inte de med makt och pengar, utan de verkställer bara det som folket där bakom vill att de ska verkställa. De ska stå där och förklara varför de agerar som de gör och använder sig av ett totalt korrumperat språk för att göra så. De säger fred och menar krig. De säger frihet och menar kontroll och övervakning. De säger att kunskap ska vara till för alla för att det gör världen bättre, men samtigt gör de allt de kan för att låsa in den och oftast demonisera alternativa tankar och ideer. Ett system ska få finnas, deras system, alla andra system är terrorism och det är så framtiden ser ut om inte fler inser det faktum att makten är endast ute efter med makt.

tisdag, december 16, 2008

Metropolis,1984, Fahrenheit451, Big Brother

Tyvärr är vi redan där och vi har endast oss själv att skylla. Bl.a. för att vi låtit politiker ta hand om oss, men även det att vi blivit slöa och drunknat i det sövande bruset.

* Kontrollerad massmedia.
* Fokusering på nationell säkerhet. Rädsla används för att motivera befolkningen.
* Tätt samarbete mellan storföretag och regering.
* Anställdas inflytande minskas, fackföreningar motarbetas.
* Fokusering på brott och straff. Ökade befogenheter för polisen.

Jag har hela tiden ansett att politik korrumperar och det är något som jag tycker syns med största tydlighet idag i debatter som berör våra mest fundamentala demokratiska och mänskliga rättigheter. Generellt sätt så har vi har "politiker" på den ens sidan och "människor" på den andra. Vad jag menar med politiker i det här sammanhanget är att de frånsäger sig sitt ansvar som människor och istället innehar en roll där egenintresse, ekonomiska intressen och ofta en yttre påverkan har gjort att de stödjer inskränktningar i vår demokrati och vår frihet. På så sätt gömmer man sig bakom sitt yrke och/eller roll och frånsäger sig mitt mänskliga ansvar. Min defintion av att vara korrumperad. Andra sidan i debatten lyfter fram vårt gemensamma ansvar och stödjer sig främst på det faktum att vi alla är människor och står först och främst mänskligheten till tjänst.

Är det inte så det ska vara då? Och vi har nu gjort fel i sekler och lämnat över ansvaret på politiker som glömt bort vem eller vilka de egentligen tjänar? Orwell, Bradbury och de andra såg för länge sen var vi var på väg och att det grundar sig i just denna korruption och detta förnekande av vad vi egentligen är. Varningsklockorna har redan ringt ut och nu är det bara lite fint trimmande kvar för att vi ska bli denna globala fascistiska stat som kanske några gått och drömt om i något sekel. För att vända utvecklingen åt rätt håll igen så måste vi nog först och främst ta reda på vad vi är och även kräva det av de som ska bestämma över oss. De ska stå till mänsklighetens tjänst och aldrig någonsin låta sig korrumperas av andra värderingar eller någon annan moral. Politik handlar om att trasa sönder våra värden och vår moral och göra den mer anpassad till kapitalet och staten och det tror jag i slutändna leder till att människan går under. Kanske inte fysiskt, men psykiskt, Jag antar att de flesta borde se denna devalvering av de mänskliga värdena och vår moral ganska tydligt redan nu. Propageras dagligen i TV och medier och vad den gör med de som fortfarande är lite mjukare i hjärnan vill jag kalla en intellektuell våldtäkt av minderårig. När de gäller vuxna så har vi för det första mer erfarenhet och har en större frihet att välja bort, så där vill jag inte kalla det våldtäkt, men att vi fortfarande är slöa, omedvetna om vad massmedia idag gör med vår moral och våra värderingar är illa nog ändå.

torsdag, december 04, 2008

IPRED= dags för civil olydnad på riktigt.

Nu när fascisterna lobbat fram ytterligare lagförslag som tar frihet ifrån oss så har dom som vanligt ett försvar ibland obildade artister, musiker och filmskapare. Upphovsrätten som den ser ut idag är en begränsning i yttrandefriheten och det är det första problem som borde åtgärdas innan man ens börjar prata om förlorade intäkter och en döende bransch.

De stora bolagens tid, där stora korporativ stiftar de lagar vi ska rätta oss efter är en form av fascism och är något som våra politiker ska försöka förhindra och inte införa. Syftet som de säger, är att de värnar om kultur och att kreatörer ska kunna tjäna pengar på sitt skapande. Men de såkallade kreatörer som yttrar sig ifrågan vet inte ens om vad upphovsrätt är och kan ingenting om dess ursprung. Bildningen på området ibland kreatörer tycks vara obefintlig och desstuom verkar många fastnat i villfarelsen att stora bolag bryr sig om dem. Stora bolag har endast profit för ögonen och strävar alltid efter monopol. IBM hjälpte Hitler och gjorde så trots att de visste att deras kunskap och likviditeter skulle användas till att utrota judar. Bankerna har alltid stött båda sidorna i alla krig sen första världkriget. Två exempel som inte är undantag utan regel för vilken moral som finns inom stora bolag och korporativ. De beter sig precis lika illa idag och tom. värre, vilket alla Kinahistorier är bevis på.

Kreatörerna står egentligen på vår sida och vi borde enas mot en gemensam fiende som totalt saknar etik och gör precis vad som helst för profit och sitt strävande efter monopol. Upplys dem om hur fel de har och få dem att vakna så att de kan teckna vettiga avtal, med visionärer istället för dessa rester från vår mörka medeltid.

måndag, oktober 20, 2008

Människovärde!

Nu skulle jag vilja prata om något som likt kärlek pratas allt för lite om. Vårt människovärde. För att förstå vad detta är så tror jag det är lämpligast att börja betrakta sig själv och sin egen uppväxt och barndom. Vad gör förläldrar med oss, vad gör skolan med oss och vad gör samhället med oss? Även fast det inte finns någon ondska i det vi utsätts för så är det mesta vi utsätts för ändå ont. Föräldrar säger; gör så här så tycker vi om dig. Skolan säger; gör så här, så blir du godkänd, samhället säger; gör så här och du slipper hamna i problem. Uttryck inte dig själv och var inte dig själv för då blir du aldrig accepterad, är vad de säger mao. Jag vet att det inte behöver vara så, utan det handlar endast hur vi ser på oss och våra barn och att vårt perspektiv inte stämmer för att få fram självständiga , kreativa och harmoniska människor.

Alltså vi utsätts för normer som någon utanför oss hittat på och som vi måste göra till våra egna normer för att kunna bli accepterade i detta samhälle. Problemet är då,, att det är vår tillit till oss själva och vårt egna människovärde som vi förlorar eftersom vi kommer inte våga utrycka oss själva och våga visa upp oss själva. Vi stänger in oss i burar och lever upp till förväntningar och till de normer som samhället sätte upp, men vi är inte oss själva. Vi lever inte vårt liv, utan någon annans liv. En programmerad robot som gör det som alla runtomkring förväntar sig att man ska göra och alltid med en mask framför ansiktet så de inte kan se in ens sanna jag. Vi kan gå på gatan utan att titta på de vi passerar, för vi är på väg någonstans och då är det endast målet vi har i fokus och det vi passerar är då helt osynligt för oss. Alla ser exakt likadana ut, samma fasta ansiktsutryck, samma fasta bestämda steg och man ser nästan rädd ut för om någon ska avbryta ens march och börja kommunisera med en. Vart är vi på väg, till jobbet, till maten, till konferensen. I denna meningslöshet och i denna falskhet som vi hela tiden bekräftar bor det något ont som kan vara svårt att sätta fingret på. Men är det någon som drar i oss, är det någon som får oss att bedra oss själva, är det någon som rent utsagt vill det? Istället för att då söka svaren på dessa frågor kan man då välja att göra som de flesta andra och sätta på TVn och sjunka in det förlamande bruset igen,

Kärlek Kärlek Kärlek

Det finns en sak som de flesta håller på minst en armlängds avstånd. Det tas ifrån oss när vi är mycket små. Vi lär oss konstant att det är fel, men samtidigt så säger vi att det är rätt. Vi säger att vi förstår medans vi säger åt vara barn att de ska vara si eller så. Vi säger att vi förstår och ändå låter vi barn dö i svält och av bomber som vi själva står och tillverkar. Vi förstår att sanningen gör oss fria, men väljer fängelset för att vi är för rädda att sticka ut, för rädda att vara de vi är, för rädda att kasta maskerna och visa upp vem vi är. För rädslan att stå där ensam och bli utsatt och naken inför de som accepterat normerna är för stark och det gör att vi gömmer det vi är långt där inne, så ingen någonsin ska få reda på hur vacker du är. Världen är vad man gör den till, bestämmer man sig för att göra den ful så blir den ful och inte så vacker det är menat att den ska vara.

Alla misstänker vi att det är någonting som inte är som det borde vara och däri bor vår rädsla och vår ångest. Alla misstänker att de går miste om livet, men få gör någonting åt det. Den finns där, ångesten, rädslan att dö, inte få finnas till och den förlamar oss. Har livet sprungit på en allt för lång bit växer den som en tumör och det blir allt svårare och svårare att leva med den. Buren vi då lever i är så liten och trång att man troligen själv ser gallret runt omkring sig som man själv satt upp. Fångade i vår bur ser vi på världen helt som någon annan valt att vi ska se på den. Det är priset vi får betala för att inte våga, inte söka, inte närma sig sin rädsla och en gång för alla ifrågasätta det som andra säger att man är. Du är inte det som andra säger att du är, utan du är allting det som du själv väljer att vara och allting det som du själv väljer att se. Förhoppningsvis en människa, ett medvetande med ett verktyg(kroppen), som skapar allt det som den vill skapa och det är det som är din sanna verklighet. En verklighet och en värld som du själv har skapat vilket gör dig själv till skaparen.

tisdag, september 30, 2008

Politiker skapar problem som de sen kommer med lösningar för.

Skippat politiken för gott. Det enda den gör är att korrumpera och man förlorar sina ideal sakta men säkert och man blir snart uppäten av det politiskt korrekta etablissemanget som tydligen tar sig in i alla folkrörelser och förstör dem. Politisk korrekthet, en världskonspiration som ställer sig som en mur runt människors tänkande och förhindrar oss till att tänka själva. Rädslan att sticka ut håller de flesta innanför och man ställer sig endast och rapar efter det man fått intutat i sig av samhällets utvalda aktoriteter och man blir till en slav under deras tänkande. Ens eget tänkande, det fria kreativa, fantasifulla som har sin boning i vår högra hjärnhalva ger detta etablissemang inte mycket för. Redan i skolan så ser de till att vi stänger av den hjärnhalvan och riktar in oss på att bli väluppfostrade medborgare som uteslutande använder vår vänstra hjärnhalva där inget ifrågasättande eller uns av kritiskt tänkande existerar. Sen då, att idag inte ifrågasätta de av samhällets alla utvalda aktoriteter är inte det detsamma som att vara hjärntvättad? Vi har t.ex. barn som går på piller för att överleva och forskarna pratar inte ens om vad som orsakar sådana fenomen, utan idioterna pratar om hur vi ska kunna få fram bättre piller och behandlingar. En riktig forkare är intressad av vad som orsakar sådana tillstånd hos våra barn och vill göra något åt det. Orsak, verkan, lösning. Att denna tillväxtbubbla spricker i fogarna och att tiden håller på att komma ikapp oss är det ingen som pratar om. Att vi lever över våra tillgångar och hjulen måste rulla fortare och fortare tills det bara är krigande kvar är det heller ingen som pratar om. De som inte orkar hänga med tar vi livet av. Grymt men tyvärr sant i Lögnokratins Sverige.