torsdag, december 04, 2008

IPRED= dags för civil olydnad på riktigt.

Nu när fascisterna lobbat fram ytterligare lagförslag som tar frihet ifrån oss så har dom som vanligt ett försvar ibland obildade artister, musiker och filmskapare. Upphovsrätten som den ser ut idag är en begränsning i yttrandefriheten och det är det första problem som borde åtgärdas innan man ens börjar prata om förlorade intäkter och en döende bransch.

De stora bolagens tid, där stora korporativ stiftar de lagar vi ska rätta oss efter är en form av fascism och är något som våra politiker ska försöka förhindra och inte införa. Syftet som de säger, är att de värnar om kultur och att kreatörer ska kunna tjäna pengar på sitt skapande. Men de såkallade kreatörer som yttrar sig ifrågan vet inte ens om vad upphovsrätt är och kan ingenting om dess ursprung. Bildningen på området ibland kreatörer tycks vara obefintlig och desstuom verkar många fastnat i villfarelsen att stora bolag bryr sig om dem. Stora bolag har endast profit för ögonen och strävar alltid efter monopol. IBM hjälpte Hitler och gjorde så trots att de visste att deras kunskap och likviditeter skulle användas till att utrota judar. Bankerna har alltid stött båda sidorna i alla krig sen första världkriget. Två exempel som inte är undantag utan regel för vilken moral som finns inom stora bolag och korporativ. De beter sig precis lika illa idag och tom. värre, vilket alla Kinahistorier är bevis på.

Kreatörerna står egentligen på vår sida och vi borde enas mot en gemensam fiende som totalt saknar etik och gör precis vad som helst för profit och sitt strävande efter monopol. Upplys dem om hur fel de har och få dem att vakna så att de kan teckna vettiga avtal, med visionärer istället för dessa rester från vår mörka medeltid.

3 kommentarer:

Mike sa...

Nu går vi in i en ny fas.

Planering , rekrytering,organisering.

Vi samlar krafter för att denna gång agera...

Vi ska inte låta detta gå bi..

Det får fanimig räcka med repressiva lagar mot folkviljan , vad är det för satans metoder,, jag vill bo i Sverige inte i någon bleck Usa ala Stazi diktatur.

Bränn riksdagen skulle mitt lyd råda men man kan alltid ge köttbergeb en chans och ändra sig.

Thomas Tvivlaren sa...

Instämmer! Nog är nog. Dock är nu den stora frågan hur vi konkretiserar den civila olydnanden?

Fahrenheit451 sa...

Själv har jag inget svar å hur denna civila olydnad ska se ut..
Min förhoppning är att medvetenhet ökar och att folk börjar stanna upp i trafiken.