söndag, november 12, 2006

Mitt väsen

Insikter som följer då man som en utomstående betraktare ser på människor som hamnar snett i våra samhällen är att hur lätt det är att "trilla dit". Ska man följa dagens alla spelregler så innebär det samtidigt att man måste upphöra att vara människa. Man ska spela med och hoppa på tåget och inte bry sig. "Gilla läget", som en viss Tomas Ledin säger. Att idag "gilla läget" är för mig detsamma som att avsäga sig allt ansvar. Man kan inte vara människa och samtidigt "gilla läget". En människa är för mig en som insett att hela vår planet och allt den innehåller är ett och samma väsen. Detta väsen kräver ett visst ansvar av alla och framförallt de som innehar makt. Jag frågar mig ständigt varför det alltid är fel människor som innehar makt. De har oftast inga långsiktiga visioner och oftast ingen förståelse att inse sammanhang, eller se hur allt det "lilla" påverkar allt det "stora" och river de murar som omger oss. Dessa osynliga murar ser endast människor som sträcker sig lite längre i tankarna, som har mod att ifrågasätta normer, värderingar och regler. Visa er alla modiga människor, det är er tur nu!

Inga kommentarer: