onsdag, juni 18, 2008

FRA-lagen röstades igenom av dessa

Dessa röstade för och borde rimligen inte få förnyat förtroende nästa mandatperiod. Låt de inte någonsin få glömma vilka terrorister de är;

Här stor tidigare alla namn på de omedvetna fascister I Fp, C, M och KD som röstade igenom FRA-lagen. Dessa landsförädare som gärna säljer ut information om oss till terroristorgan som CIA ska dock inte glömmas bort. Listan finns säkert på annan plats.

1 kommentar:

oscar berven sa...

Jag erkänner att nedan är ett "standardsvar" ;)


"
Signalspaning behövs och det är två stora förändringar jämfört med idag. Det ena är att de starkaste yttre hoten inte är militära utan av annan karaktär i form av terrorism, internationella kriminella ligor, odemokratiska rörelser, IT-sabotörer och hackers. Det andra är att det är fullständigt orimligt att dessa rörelser skulle få ha fritt spelrum i den nya tekniken utan möjlighet för oss att spåra deras verksamhet. "

"
Som lagstiftare har jag ett ansvar för att skydda demokratin i Sverige och lika stort ansvar för de enskilda människorna. En förutsättning för att kunna få leva i frihet är att vi håller de odemokratiska krafterna i hårda tyglar. Om priset för detta är att du och jag kan riskera att FRA vid något tillfälle, av en slump, läser ett mail, ja då står jag ut med det. Ibland väger allmänintresset högre än egenintresset och detta är en sådan fråga. "

Lennart Pettersson
Riksdagsledamot (c), Svalöv


De "odemokratiska rörelserna" är inte svåra att uppdaga. Det räcker med att lyssna till Riksdagen så förstår man vilka kriminella ligor som agerar mot folkets vilja. De lagstiftar in FRA-hackers, som alldeles tydligt i sig självt utgör ett hot mot den enskilda människans frihet. De är De som terroriserar oss. Vem är det som får "fritt spelrum" herr och fru ledamot?

Att "hålla odemokratiska krafter i hårda tyglar" utgör helt enkelt en paradox och således självdiskvalifisering av våra förtroendevalda och vad de faktiskt verkar för, nämligen just "odemokratiska krafter". De har försakat all kredibilitet och hela Riksdagen/Regeringen blir därmed ogilltigförklarad.

Som lagstiftare har Lennart Pettersson missat huvudsatsen i vad frihet handlar om. Fler och fler lagar kan aldrig säkra en demokrati, tvärtom, det varslar mer och mer om ett diktatoriskt system.

"Om priset för detta är att du och jag kan riskera att FRA vid något tillfälle, av en slump, läser ett mail, ja då står jag ut med det."

Det kan ju aldrig bli en slump. Om man skall ha ett riktigt fungerande filter så måste ALL data gås igenom. Lennart och i princip de flesta JA sägarna vet inte vad de säger. Någon/något har dikterats dem. De förefaller robotlika.


"that government is best which governs least" T Paine (Jefferson)

Any law written or unwritten is inherently fascistic in nature. Alla lagar, skrivna eller oskrivna är i grunden fascistiska i sin natur.


Oscar Berven

PS: kort film som tangerar din post väl